W górę

Województwo lubuskie systematycznie w szeroko pojęty sport. Począwszy od budowy infrastruktury sportowej, poprzez celowe wsparcie finansowe dla klubów i organizacji sportowych, organizację i współorganizację najważniejszych imprez sportowych w województwie, ale również system stypendialny dla utalentowanych zawodniczek i zawodników.

Mimo, że święta już za nami na prezenty nadal nie jest za późno. I to niebagatelne, bo warte w sumie blisko 10 milionów złotych. Takie pieniądze dzięki podpisanym dzisiaj umowom, zostaną zainwestowane w województwie lubuskim. To kolejne projekty, które uzyskały unijne wsparcie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Od wielu lat swoją aktywnością wyróżniają się na tle innych osób, pracując przede wszystkim dla dobra innych. Mimo, że każde z nich działa właściwie na innym polu, wszyscy przez lata angażują się w działania, które mają jeden wspólny mianownik - są istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego województwa.

Blisko 476 milionów złotych po stronie dochodów i prawie 542 miliony po stronie wydatków budżetowych. Tak w największym skrócie, pod względem czysto kwotowym, wygląda budżet województwa lubuskiego na rok 2019. Do tego oczywiście należy dodać deficyt w wysokości 66 milionów, który jednak mieści się w pełni w granicach bilansowania pod względem obowiązujących przepisów dotyczących samorządowej dyscypliny finansów.

Jak przyznaje marszałek województwa lubuskiego - Elżbieta Anna Polak to najlepiej wydany przez samorząd województwa milion. Już 84 studentów kierunków lekarskich pobiera stypendia ufundowane przez urząd marszałkowski w Zielonej Górze. W pierwszym naborze stypendia przyznano wszystkim chętnym, czyli 49 osobom. W drugim naborze przyznano 35 stypendiów. Obecnie przyznane stypendia będą wypłacane do czerwca 2019 roku.

Ładuję