W górę

Dwie pozornie nie związane ze sobą dziedziny życia będące dla wielu determinantami otaczającej nas rzeczywistości. Niby całkowicie odrębne, a jednak przenikające się w wielu aspektach, a niejednokrotnie wręcz uzależnione od siebie na różnych płaszczyznach życia społecznego. Polityka i sztuka.

Przedsięwzięcia i imprezy o charakterze filmowym, teatralnym, muzycznym, kabaretowym, literackim czy plastycznym, ale także szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej czy organizacja imprez o charakterze sportowym, a także wspieranie aktywności sportowej wśród seniorów.

Mimo, że święta już za nami na prezenty nadal nie jest za późno. I to niebagatelne, bo warte w sumie blisko 10 milionów złotych. Takie pieniądze dzięki podpisanym dzisiaj umowom, zostaną zainwestowane w województwie lubuskim. To kolejne projekty, które uzyskały unijne wsparcie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ale sztuka! Plebiscyt pomysłu Gazety Wyborczej przez siedem lat, odkrywał przed czytelnikami najlepsze strony lubuskiej kultury, zwłaszcza tej inspirującej i zaskakującej. Dziennikarze gazety, wspólnie z czytelnikami wyróżniają tych, którzy przez zaangażowanie w kulturę budują pozytywny wizerunek miasta i regionu.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał doroczne Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu  - "Złoty Dukat Lubuski".