W górę

Przez ostatnich dziesięć lat oddali kilkaset litrów krwi. Robią to systematycznie i całkowicie bezinteresownie. Liczy się wyłącznie chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. Angażują się dla idei, ale również z pełną świadomością, że życiodajny płyn ratuje innym życie i zawsze jest go za mało.