W górę

Ludowcy o kolejnej unijnej perspektywie

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,279 biliona euro. KE zaproponowała uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności. Ścięto także fundusze z polityki spójności oraz rolnej. Na szczęście jedynie o około pięć punktów procentowych.

Jedno jest już niemal pewne, Polska w tej perspektywie nie będzie miała do dyspozycji takich środków jak do tej pory. Ja twierdzą władze lubuskiego PSL, to w dużej mierze wina polskiego rządu, który nieskutecznie prowadził negocjacje w Brukseli, co w konsekwencji będzie miało wielkie znaczenie dla rozwoju naszego kraju w konkretnych obszarach.

W obecnej perspektywie budżetowej na cały okres 2014-2020 samej tylko Polsce przyznano 82 mld euro w ramach polityki spójności oraz około 31 mld euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dodaj komentarz

400