W górę

Konsekwencja i rozwój

W jakim kierunku powinno rozwijać się województwo? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w planie zagospodarowania przestrzennego dla regionu. Prace nad przygotowaniem tego dokumentu ruszyły w 2014 roku.

Proces opracowania planu podzielono na 11 etapów. Ostatni przypada w marcu przyszłego roku. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie radnych sejmiku i samorządowców, którzy przedstawili sprawozdanie z dotychczasowej działalności opartej o wstępną wersję planu. Chodzi o to, aby podzielić się doświadczeniami, przedstawić realizowane cele oraz zmierzyć potencjał lubuskich gmin.

Materiał przygotował Łukasz Chybiński:

Każdy samorząd ma swoje walory, a wyodrębnienie plusów i połączenie sił z sąsiadami może po prostu przynieść lepsze efekty gospodarcze. Plan zagospodarowania przestrzennego dla lubskiego łączy w sobie wytyczne krajowe z planowaniem miejscowym i ma pomóc w efektywnym zagospodarowaniu terenów w regionie. W skrócie – pozwoli uniknąć chaosu inwestycyjnego. Pozwala też efektywnie wykorzystywać pieniądze unijne, np. w przypadku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Sąsiadujące ze sobą samorządy tworzą miejskie obszary funkcjonalne, dzięki temu wspólnie inwestują w edukację, infrastrukturę drogową, czy działania proekologiczne.

Dodaj komentarz

400