W górę

Kolejne “Parkingi 100+”

0

Program parkingi 1000+ zainicjowany w ubiegłym roku przez prezydenta miasta oraz radnych Zielonej Razem i Platformy Obywatelskiej jest systematycznie realizowany w naszym mieście. Jego pierwsza faza zakładała powstanie blisko 600 miejsc parkingowych we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach, które następnie były weryfikowane pod kątem możliwości przeprowadzenia inwestycji.

Setki nowych miejsc parkingowych powstały już na kilku zielonogórskich osiedlach, następne jak na przykład te przy ulicy Ptasiej, są w fazie realizacji. Co ważne, miejsca powstają w ekologicznej technologii, czyli nie są to tradycyjne miejsca do parkowania wykonane z polbruku.

 

Dodaj komentarz

400