W górę

Kierunki rozwoju miasta

O inteligentnych rozwiązaniach dla miasta, trendach w budownictwie mieszkaniowym, ale także ochronie środowiska czy nowoczesnych źródłach energii rozmawiali dzisiaj teoretycy i praktycy będący przedstawicielami środowiska naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Lubuskiej Izby Budownictwa, wraz z przedstawicielami firm obecnych między innymi na zielonogórskim rynku budowlanym. Wszystko w ramach kolejnego “śniadania naukowego”, czyli spotkania z władzami Zielonej Góry w celu wymiany informacji na temat kierunków rozwoju miasta zakreślonych na kolejne lata.

Ważną rolę w spotkaniach z władzami miasta odgrywają oczywiście naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego, których merytoryczne i praktyczne wsparcie ma duże znaczenie w planowaniu i strategicznym myśleniu o rozwoju Zielonej Góry. Dla władz miasta, kolejne spotkanie organizowane z inicjatywy fachowców w branży, to przede wszystkim możliwość konfrontacji pomysłów na rozwój Zielonej Góry z nauką i praktyką na wielu płaszczyznach inwestycyjnych.

Dodajmy, że organizatorami czwartego już spotkania dotyczącego przyszłości Zielonej Góry były: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lubuska Izba Budownictwa oraz Uniwersytet Zielonogórski.

 

Dodaj komentarz

400