W górę

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 -2022 to dla samorządów w całym kraju wyrocznia. Specjaliści przygotowujący dokument zawierają w nim informacje o korzyściach i zagrożeniach wynikających np. z geograficznego położenia gminy. GPR – bo tak w skrócie nazywany jest dokument, określa także potencjał gminy, wskazuje miejsca zdegradowane oraz rozwiązania, które mogą tchnąć w nie drugie życie.

Codziennie z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji korzystają dziesiątki tysięcy zielonogórzan. MZK dwoi się i troi, aby pasażerowie czuli się w autobusach jak najlepiej oraz o to, aby przejazd przez miasto, nawet na krótkich odcinkach, przebiegał w przyjaznej atmosferze.

Ładuję